Plagiate medvetet fusk eller oavsiktig plagiering!

Staff and student perceptions of plagiar by jobadge, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  jobadge 

Av att läsa handboken “Hjälp studenterna att undvika plagiering” får man värdefull information om plagiat. Den kan även göra dig lite orolig när man får veta om hur lätt man kan göra ett misstag. På högstadiet är det viktigt att kunna skriva en stark argumentation på universitets nivå när man skriver sin uppsats. Det är också viktig att kunna veta om plagiat innan man börjar skriva den. Plagiat är “Att lämna in någon annans arbete som sittt eget”. Det kan vara både vilseledande plagiat och oavsiktig plagiat. Det är viktig att studenten tar reda på information om det i början av kursen. Samma sak är det viktig att läraren ska inte förvänta sig att alla elever kan denna teknik.

Att plagiera är att kringgå lärande. Alla studerande måste lära sig hur man refererar till andras arbeten på ett korrekt sätt. Det är viktigt för studenterna att lära sig att använda källor korrekt för att stödja och motivera argumentering i deras arbeten.

Den bästa metoden för lärare att kunna veta studenternas kunskap och färdighet är att ge dem en testuppgift i början av kursen och lära de nödvändiga färdigheterna och läraren måste vara mycket tydlig och hjälpa eleven innan man börjar större och viktigare arbeten. Läraren bör även lära ut eleverna hur man hittar bra källor, bedömer en källas trovärdighet, hur man använder andras teorier, hur man visar andras text etc.

Det är viktigt att i tidigt stadium lära sig hur man identifierera möjlig plagiat. Det är också viktigt att läraren ger snabbt feedback på texter, som leder till att eleven systematiskt närmar sig ett förebyggande av plagiering. Det hjälper eleven att lära att göra rätt på ett tidigt tillfälle när de får tidig respons.

Avsiktlig eller Oavsiktlig plagiering

Avsiktig eller vilseledande plagiat kan bero på olika orsaker. Bl.a. dålig planering av eleven, osäker på arbete, att man saknar de nödvändiga kunskaperna, press från föräldrarna, vill ha ett hög betyg etc. Det visar sig att elevrna som fuskar mest är de som har betyg och med avsaknad av akademiskt självfötroende. Yngre gör det mer än äldre, de som går i grundnivå gör mer än de som går på avancerad nivå. Man tror att antalet fall av avsiktig plagiering är lågt fast det man inte har nån fullstandigt statistik.

Störst risk ligger hos de studenter med dåliga skriftliga kunskaper och de som har lärare som förväntar sig att få en 100% ren text med akademiska citat.

Men all plagiering kan inte vara försök till vilseledande. Det kan finnas oavsiktigt/missförstånd.
Ett exempel på de plagiering som inte är vilseledande är att eleverna förklarar att de inte vet hur man använder sig av källhänvisningar eller att de blev lärda att skriva texter på ett annat sätt i deras hemland.

Det är mycket viktig att läraren ger material om akademisk citering i början av kursen för förebyggande om oavsiktlig plagiering istället för att upptäcka det när det är försent och eleven har förlorat sin tid och inte menade fusk eller vilseledande plagiat. När man är medveten om riskerna för plagiat väcker det studenternas uppmärksamhet i tidig stadium. Det kan även orsaka oroligheter om man anklagas för plagiering. T.ex om man hittar en egen idè som senare visar sig ha publicerats av någon annan tidigare.

Ett sätt att förebygga plagiat senare i kursen är att man under kursens tid följer upp och strukturerar studenternas arbete genom att följa processen redan från början när de börjat med deras uppgifter och få de att börja med det tidigt.

Det är bra och viktigt för studenterna att ta till sig all information om examensarbete, eller måste de söka vägledning om det de är osäkra på för att inte göra ett allvarlig misstag.

Källor:

Hjälp studenterna att undvika plagiering, Jude Carol loch Carl-Mikael Zetterling

http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf

Advertisements