SUPPORTING ASYNCHRONOUS DISCUSSIONS AMONG ONLINE LEARNERS

SUPPORTING ASYNCHRONOUS
DISCUSSIONS AMONG ONLINE LEARNERS
Joram Ngwenya, David Annand, & Eric

I boken diskuteras det om interaktionen inom distansutbildningar. Holmberg (1983) förklarade att med hjälp av bättre design, enkla strukturerade material och tillägg av multimedia så utökas lärandet och interaktioner mellan elev och läraren.

Dialoger och debatter är en del av det huvudsakliga verktygen för bättre kunskap. Denna typ av kommunikation tillåter elever att lära sig ytterligare kunskap, t.ex genom att få information av andra kursdeltagare samtidigt som man även delar egen kunskap med dem. Därför är det viktigt med en plattform/forum där eleverna kan formulera sig i inlägg.

Det handlar om de olika metoderna synkron och asynkrona kommunikationsteknik som används för att skapa virtuella klassrum. Deras respektive fördelarna, nackdelarna och begränsningarna. Den synkrona ger ökad tillgång och övervinner geografiskt avstånd, men det begränsar deltagarna i form av att de måste vara närvarande på en och samma gång. Detta problem förvärras när en klass befinner sig i olika tidzoner.

Den asynkrona versionen av det virtuella klassrummet överkommer de tidsmässiga begränsningar, men kan resultera i brist på samordning och minska möjligheterna för studenter att känna sig “i synk” med klassen (Buge, 1994).

I modellen Oberoende online-lärande arbetar eleverna på egen hand och i sin egen takt genom undervisningen. Denna modell maximerar flexibiliteten, men den utmanar institutionens förmåga att underlätta grupp socialt eller kollaborativt lärande aktiviteter.

Den “oberoende undersökning modellen” är nästan alltid vald i online-lärande modeller som möjliggör kontinuerlig registrering eller “just-in-time” tillgång till utbildnings innehåll. Det är mycket svårt att skapa gemensamt lärande eller sociala aktiviteter när eleverna befinner sig på flera olika ställen i läroplanen. Lyckligtvis är det möjligt att kombinera synkron, asykrona och oberoende studier aktiviteter i en enda kurs.

Theory and Practice of Online Learning »

Advertisements